About me Elad Yellin עלי אלעד ילין


לא איימתי על ראש הממשלה זה-אבי אבי ונטורה מקבלה לעם שאיים בינתיים בא ז”ל נפטר מדום לב כמו הגול של זהבי ימח שימו נגד באזל זה-אבי-בא”ז”ל

כן חברות אני לא עבריין ולא אושפזתי סתם בא אבי ונטורה מבני ברוך ואיים על נתניהו אני צדיק לא אני אלוקין חיין בינתיים האיש באז”ל נפטר מדום לב שג”ת דאריך אנפון משפיע לכוכ”ן דרך עולמות בי”א וגד”ל ויסוד הרבי פעם ארם את יסוד הרבי מלובביץ ימח שימו כן לא צדיק הרבי שלכם אוכל את השם וכותב ספרי קליפות להתפשט להשם הטוב חברות יקרות תצטרפו לבנות ילין אני בן 37 כרגע אחרת תתרמי 20 ש”ח ותהי צדיקה אדירה תעשי נחת רוח גדול להקדוש ברוך הוא כל טוב אוהב מאוד אנחנו בגמר התיקון 🙂